Thu, March 30, 2023

Nyskolen på Løding i Bodin innviet

930 000 kroner har det kostet å føre opp nybygget

Fra Lofotpostens Bodø-kontor

930 000 kroner har det kostet å reise den nye Løding skole i Bodin, som tirsdag ble høytidelig innvidd i nærvær av skoledirektør Nyås, ordfører Grønmo og Bodin skolestyre. Den eroppført i to avdelinger et treetasjes hovedbygg i betong for storskolen og en egen paviljong for de minste klassene.
Paviljongen er bundet til hovedbygningen med en svalgang. Løding nye skole er meget smakfullt innredet, og ordfører Grønmo sa i sin tale under innvielsen at den er en av de største og best utrustede i skolekretsen. Sokkeletasjen gir plass for naturfagrom og andre spesialrom. I annen etasje er det tre klasseværelser, kontor for skolestyret og rom for materiell. I tredje finner vi også tre klasserom og lærerværelse med tilliggende te-kjøkken.
Skolestyrets formann, Håkon Arntzen gav et kort tilbakeblikk over skolebyggingen i kommunen og kunne fortelle at det i løpet av 18 år er reist seks nye skoler i Bodin. Det er således tatt i bruk et nytt skolebygg hvert tredje år. Men allikevel gjenstår store uløste oppgåver, da elevtallet øker meget sterkt også i Bodin.
Skolebestyrer Kvalnes dvelte i sin tale ved de kummerlige forhold skolen på Løding har arbeidet under etter krigen. En har undervist på flere steder og vært nødt til å frakte materiellet rundt. Skolebestyreren uttalte seg meget rosende om. nyskolen, som han lovte skal bli på beste må te.

Løding skole har en sjelden flott beliggenhet oppe i en slakk bakkeskråning ovenfor riksvei. Tomten gir muligheter for opparbeidelse av to store leke-plasser en for elevene i storskolen og en for småklassene.
Det bygningsmessige arbeid er av fagmessig høy kvalitet, og møbler, tekstiler og annet utstyr er utvalgt med sikker hand og levert av kjente firmaer innen de enkelte bransjer. Den høytidelige vigsling av skolen ble foretatt av skoledirektør Olav Nyås.

Den gamle skolebrakken